Introduksjonstreff


Vi starter med et introduksjonstreff der du får gjøre deg kjent med konseptet og lære deg grunnleggende næringslære. Hvis du synes at dette er noe for deg kan du melde deg på neste kurs hvor du starter din 12 ukers Weight Loss Challenge.

Du kan gjerne ta med dine venner til introduksjonstreffet. Informer den som har invitert deg slik at han/hun er forberedt på hvor mange som kommer .

At du deltar på introduksjonstreffet innebærer ikke at du har forpliktet deg til noe.