Fiber


For mer enn 100 år siden fant noen ut hvordan man kunne separere kli fra hvetekornet med den konsekvensen at man kunne benytte bare det stivelsesrike innholdet i melproduksjonen. Ut i fra denne oppdagelsen fødtes et nytt produkt - det hvite brødet. Introduksjonen av dette raffinerte melproduktet medførte en gradvis reduksjon i det daglige fiberinntaket.

Spis din frukt og dine grønnsaker

Når våre mødre sa at vi måtte spise vår frukt og våre grønnsaker hadde de helt rett. De utgjør en viktig del av vårt kosthold og forsyner oss med en rekke vitaminer og mineraler som betjener mange viktige funksjoner i kroppen. Mange mennesker har et utilstrekkelig inntak av både frukt og grønnsaker.