Viktig for hjertet


Det finnes nesten 17000 mil med arterier, vener og kapillærer i kroppen. De tillater næringsrikt blod å "mate" celler og organer i kroppen. Men når årene er blokkerte kan det føre til hjerteinfarkt eller slag, som er noen av de hyppigste dødsårsakene i den vestlige verden.

Fedme er en viktig risikofaktor for hjerte- og karsykdommer

Ditt hjertes helsetilstand alene er grunn nok til å bli kvitt litt av den ekstra vekten du bærer på. Men finnes det noe du kan gjøre for å vedlikeholde et sunt hjerte?